Wakaf TUNAI Pendidikan

Wakaf Pendidikan akan memberi fokus untuk membantu mewujudkan infrastruktur asas dan kemudahan Pendidikan kepada pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di Negeri Melaka. Bentuk pembangunan wakaf Pendidikan adalah dalam bentuk:  

  1. Pembinaan Infrastruktur /Pembinaan Sekolah Agama/ Institusi Pendidikan Islam. 
  2. Kemudahan peralatan Pendidikan seperti meja, kerusi peralatan dan sebagainya.
  3. Pengambilan balik tanah bagi tujuan tapak Institusi Pendidikan Islam.
  4. Penyediaan biasiswa pengajian kepada pelajar yang memerlukan dalam bidang-bidang pengajian yang kritikal.

Bagi tahun 2019-2021, Majlis Agama Islam Melaka mensasarkan kos sebanyak RM 10,500,00.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu) yang mana melibatkan pembinaan 3 buah SRA JAIM di setiap daerah. 

Cara Berwakaf

Anda boleh membuat pembayaran terus ke MAIM melalui kaedah seperti berikut :

  1. Bayaran secara tunai di kaunter Pusat Islam, Majlis Agama Islam Melaka.
  2. Akaun bank MAIM secara bank transfer menerusi perbankan Internet, atau
  3. bank transfer di mesin ATM, atau
  4. secara deposit tunai di mesin deposit tunai (CDM).
  5. Pembayaran secara atas talian melalui https://melakapay.melaka.gov.my/ 
  6. Pembayaran melalui QR Code

Selepas anda selesai membuat pembayaran, sila e-mel butiran lengkap pembayaran anda ke [email protected] untuk membolehkan kami memproses bayaran anda seperti :

Nama :
No Kad Pengenalan:
No Telefon :
Alamat :

Maklumat Bank :

Nama Akaun : Saham Wakaf
Nama Bank : Bank Islam Malaysia Berhad
Nombor Akaun : 0401 5010 0174 34